Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tvarkymo tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. priimto Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

1. KAS YRA ŠIS DOKUMENTAS?

1.1. Perskaitę šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), Jūs sužinosite, kaip ir kokiais tikslais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname, kam teikiame ir kaip saugome bei kokios yra Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės.

1.2. Ši privatumo politika nustato naudojimosi pagrindine Draugas.lt svetaine www.draugas.lt ir su ja neatsiejamai susijusiais projektais bei visomis interneto svetainėmis po "draugas.lt" domenu (toliau visos svetainės kartu vadinamos "Svetainėmis") ir (ar) Draugas.lt mobiliąja aplikacija, kurią galima atsiųsti iš „Apple App Store“, „Google Play“, „Huawei AppGallery“ bei mūsų paskyrų socialiniuose tinkluose Facebook (https://www.facebook.com/apsilankyk.draugas.lt), Instagram (https://www.instagram.com/draugas.lt), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCNSUicqQkIXySBmoSAsKLGQ, https://www.youtube.com/channel/UCysBLKPIemqFKVb0oXmkX4A) privatumo sąlygas, kiek tai liečia mūsų atliekamą asmens duomenų tvarkymą ir mūsų privatumo taisykles. Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką, nes kiekvieną kartą lankydamiesi bet kurioje Svetainėje ir (ar) mūsų paskyroje (-ose), Jūs sutinkate su Privatumo politikos sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti nei vienoje iš mūsų Svetainių ir (ar) mūsų paskyrų, nesinaudoti mūsų mobiliąja aplikacija.

1.3. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pvz., pavardė, vardas, el. pašto adresas, telefono numeris, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kiti asmens duomenys, kaip jie apibrėžti BDAR.

2. KAS MES?

2.1. Mes esame UAB „Draugas.lt projektai“, juridinio asmens kodas 304523741, buveinės adresas Olimpiečių g. 5-7, Vilnius, informacinis el. paštas pazintys@dr.lt, kontaktinis telefono numeris +37066612056.

2.2. Remiantis teisės aktų nuostatomis, mes esame Jūsų asmens duomenų valdytoju šioje Privatumo politikoje numatytais atvejais.

2.3. Asmens duomenys tvarkomi ir naudojami siekiant tinkamai suteikti Paslaugas Lankytojams, užtikrinti tinkamą jų kokybę, suvaldyti Lankytojų srautus, pasiūlyti Lankytojams galimybių naudotis naujais Draugas.lt sukurtais ir (ar) vystomais produktais. Lankytojo duomenys taip pat yra tvarkomi jo registravimo bei konkrečios Svetainės duomenų bazės administravimo tikslu bei tiesioginės rinkodaros ir reklaminių akcijų (tiesioginės rinkodaros žaidimų, viktorinų, konkursų) vykdymo tikslais. Draugas.lt rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir esant poreikiui pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis. Anoniminiai Lankytojų Asmens duomenys (pagal kuriuos negalima nustatyti konkretaus Lankytojo) tvarkomi ir naudojami vertinant Paslaugų kokybę, Lankytojų portretui apibūdinti, kad būtų galima pasiūlyti lankytojams aktualias Paslaugas, atliekant Svetainių auditą.

3. KOKIŲ PRINCIPŲ MES LAIKOMĖS?

3.1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

 1. laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;
 2. tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 3. rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
 4. imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
 5. laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 6. neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;
 7. užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

4. KAIP MES RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

4.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus šiais būdais:

 1. Kai Jūs juos pateikiate mums. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis ir kitą informaciją naudodamiesi bet kuria iš Svetainių (ar jomis kartu), mobiliąja aplikacija, lankydamiesi mūsų paskyroje (-ose) socialiniuose tinkluose, parašydami mums ar bendraudami su mūsų komanda, pateikdami savo nusiskundimus ir (ar) užklausas, komentarus, užsisakydami mūsų naujienlaiškį ir kt. Informuojame, jog Jums susisiekus su mumis raštu ar el. paštu – išsaugosime susirašinėjimo duomenis.
 2. Kai Jūs naudojatės bet kuria mūsų Svetaine ir (ar) mūsų paskyromis. Kai Jūs naudojatės bet kuria iš mūsų valdomų interneto Svetainių, mobiliąja aplikacija ir (ar) lankotės mūsų paskyroje (-ose) socialiniuose tinkluose, tam tikra informacija (pvz., interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, amžius, apsilankymų skaičius, laikas, praleistas interneto Svetainėje, internetinis šaltinis, iš kurio Jūs atėjote, informacija apie naudojamą įrenginį, kalba, šalis, interneto tiekėjas ir pan.) yra renkama automatiškai.
 3. Kai Jūsų asmens duomenis gauname iš kitų asmenų teisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka.

4.2. Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis, kuriuos gavome Jums naudojantis visomis mūsų Svetainėmis (ar viena iš jų, ar keliomis Svetainėmis kartu), mobiliąja aplikacija, mūsų paskyra (-omis) ar jomis visomis kartu, su mūsų pačių surinktais duomenimis iš kitų viešų ir (ar) prieinamų šaltinių (pvz., Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant Svetainės slapukus, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis).

5. KOKIAIS TIKSLAIS IR KAIP MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

5.1. Jūsų asmens duomenis mes tvarkysime šiais tikslais:

 1. Siekdami tobulinti Svetainę (-es), mobiliąją aplikaciją, pasiūlyti geresnes bei Jums pritaikytas paslaugas ir (ar) prekes. Jūsų asmens duomenis, tame tarpe ir asmens duomenis, kuriuos gauname Jums naudojantis mūsų Svetaine (-ėmis), Jums lankantis mūsų paskyroje (-ose) ir (ar) naudojantis mūsų mobiliąja aplikacija, mes naudojame siekdami tobulinti bei vystyti Svetainę bei pasiūlyti geresnes ir labiau Jums pritaikytas paslaugas ir (ar) prekes. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

  Duomenų kategorijos Interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, amžius, apsilankymų skaičius, laikas, praleistas interneto Svetainėje, internetinis šaltinis, iš kurio Jūs atėjote, informacija apie naudojamą įrenginį, kalba, šalis, interneto tiekėjas ir kt.
  Duomenų gauname iš Jūsų gautus, Jums naudojantis Svetaine (-es), mobiliąją aplikacija, sukurtus ir (ar) iš kitų asmenų (įskaitant socialinių tinklų valdytojus)
  Detalesnę informaciją apie asmens duomenų tvarkymą šiuo tikslu ir tai, kaip mes naudojame slapukus bei panašias technologijas, išsamiau skaitykite šios Privatumo politikos 7 skyriuje.

 2. Tiesioginės rinkodaros tikslu (įskaitant tiesioginės rinkodaros žaidimų, viktorinų, konkursų vykdymo tikslais). Gavę Jūsų sutikimą ir siekdami pateikti Jums naujienlaiškius, pasiūlymus, įskaitant asmeninius, ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių paslaugas ir (ar) prekes, ar kitą informaciją, tobulindami savo paslaugas, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. Jeigu Jūs davėte sutikimą naudoti Jūsų duomenis šiuo tikslu, mes, siekdami kuo geriau Jus pažinti ir pritaikyti pasiūlymus pagal Jūsų poreikius, teikti kitus specialiai Jums skirtus privalumus, šiuo tikslu tvarkysime ne tik Jūs identifikuojančius duomenis, bet papildomai analizuosime Jūsų elgseną Svetainėje (-ėse), paskyroje (-ose) ir (ar) mobiliojoje aplikacijoje, duomenų apie paslaugų užsakymus istoriją. Šiam tikslui mes naudojame automatizuotą duomenų analizę ir sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, kurių pagalba sugrupavę Jus identifikuojančius duomenimis ir (ar) duomenis apie užsakytas paslaugas, prekes, Jūsų elgseną, galime pateikti Jums aktualius, įdomius ir naudingus pasiūlymus bei kitą informaciją. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

  Duomenų kategorijos Vardas, telefono ryšio numeris, el. paštas, lytis, gimimo data, gyvenamoji vieta, pavardė (jeigu ji faktiškai sudaro el. pašto adresą), duomenys apie užsakytas paslaugas (pvz., užsakytų paslaugų data ir laikas, paslaugų pavadinimas, kiekis, užsakytų paslaugų pobūdis), Jums pateiktų asmeninių pasiūlymų istorija ir informacija apie pasinaudojimą jais
  Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Jūsų sutikimas
  Duomenų tvarkymo terminas 2 metai nuo Jūsų sutikimo davimo mums dienos
  Duomenų gauname iš Jūsų pačių, įskaitant ir Jums naudojantis Svetaine (-ėmis), mūsų paskyra (-omis), mobiliąja aplikacija
  Duomenis teikiame ar perduodame Naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms, kitoms su mumis susijusioms įmonės bei partneriams
  Apie asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu išsamiau skaitykite šios Privatumo politikos 6 skyriuje.

 3. Lankytojo susikurtų individualių profilių administravimo, identifikavimo, tinkamo paslaugų teikimo tikslu. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis, kai naudojatės Svetaine (-ėmis), mobiliąja aplikacija, registruojatės (susikuriate individualią paskyrą), talpinate savo sukurtą turinį (pvz., keliate skelbimus, jų aprašymus, nuotraukas, rašote komentarus, susirašinėjate ir kt.), naudojatės mūsų paslaugomis (pvz., žaidžiate žaidimus, bendraujate su kitais mūsų lankytojais, naudojatės elektroninio pašto paslauga ir kt.). Mes taip pat tvarkome Jūsų asmens duomenis, kai registruojatės Svetainėje (-ėmis) ar naudojatės ja kaip juridinio asmens atstovas ir (ar) kontaktinis asmuo (pvz., kai registruojatės, norėdami (pa)viešinti verslo veiklos skelbimą mūsų Svetainėje http://skelbimai.draugas.lt). Šiuo tikslu gali būti tvarkomi asmens duomenys (jeigu juos pats mums pateikiate):

  Duomenų kategorijos Lankytojo vardas, lytis, el. paštas, pavardė (jeigu ji faktiškai sudaro el. pašto adresą), gimimo data, paieškos ir (ar) domėjimosi intencijos, miestas, santykių statusas (susituokęs (-usi), vienišas (-a) ir kt.), ūgis, kūno tipas (lieknas, stambus ir kt.), vaikų (ne)turėjimas, akių spalva, plaukų spalva, seksualinė orientacija, išsilavinimas, informacija apie rūkymą ir alkoholio vartojimo įpročius, informacija apie mokamas kalbas, užsiėmimas, pajamų dydis per mėnesį, pomėgiai (muzika, knyga, filmas, sporto šaka, hobis ir kt.) charakterio apibūdinimas, atvaizdas (lankytojo talpinamose nuotraukose ir (ar) vaizdo įrašuose), telefono numeris, parašytų komentarų turinys, skelbimo turinys (pvz., skelbimo tema, kategorija, norimas atlikti veiksmas (pardavimas, pirkimas ir kt.), miestas, kaina, skelbimo objektas ir kt.)
  Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Sutartis (Naudojimosi taisyklės), informacijos apie seksualinę orientaciją atveju – sutikimas
  Duomenų tvarkymo terminas 2 metai nuo paskutinio prisijungimo prie Jūsų paskyros dienos
  Duomenų gauname iš Jūsų pačių
  Duomenis teikiame ar perduodame Kitiems Svetainės (-ių) lankytojams (pvz., kai jie siekia bendrauti, peržiūrėti Jūsų profilį, žaisti kartu su Jumis, peržiūrėti Jūsų skelbimą ir (ar) ar Jūsų parašytus komentarus, ar kitais būdais naudotis mūsų paslaugomis, kiek atitinkamas naudojimasis neatsiejamas nuo Jūsų viešinamų duomenų), žaidimų operatoriams.
 4. Mokamų paslaugų užsakymo, mokėjimų, apskaitos ir atsiskaitymų kontrolės bei įsiskolinimų valdymo ir skolų išieškojimo tikslu. Jus pateikiate mums savo asmens duomenis, kai užsisakote mūsų teikiamas mokamas paslaugas (pvz., užsisakant VIP paketą, PREMIUM narystę ir kt.). Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

  Duomenų kategorijos Vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris, duomenys apie mokamų paslaugų užsakymą (pvz., paslaugų užsakymo data, teikimo pradžios data, pabaigos data, trukmė, statusas ir kt.), duomenys apie užsakytas ir naudojamas paslaugas ir mokesčiai už jas, mokėjimų informacija (pvz., banko sąskaitos duomenys, užsakytos ir (ar) suteiktos mokamos paslaugos, data, mokėjimo numeris, mokėtina ir (ar) sumokėta suma, mokėjimo būdas, mokėjimo data, mokėjimo statusas, duomenys, susiję su įsiskolinimu (pvz., skolos atsiradimo pagrindas, data, skolos suma, skolos tipas ir kt.)
  Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Sutartis (Naudojimosi taisyklės)
  Duomenų tvarkymo terminas 2 metai nuo apmokėjimo už paslaugą gavimo dienos
  Duomenų gauname iš Jūsų pačių bei trečiųjų asmenų, tokių kaip: Jūsų mobiliojo ryšio operatorius, banko ar elektroninių pinigų įstaigos, kurioje turite sąskaitą, mokėjimų internetu platformos
  Duomenis teikiame ar perduodame Jūsų mobiliojo ryšio operatoriui, bankui, elektroninių pinigų įstaigai, kurioje turite sąskaitą, mokėjimų internetu platformai mes perduodame paslaugos apmokėjimui būtinus duomenis, kai reikia Jus identifikuoti kaip Svetainės (-ių) lankytoją, užsisakantį mokamą paslaugą. Įsiskolinimų išieškojimą vykdančioms bendrovėms, kurios tarpininkauja mums išieškant skolą ir tik ta apimtimi, kokia būtina siekiant inicijuoti ir vykdyti skolos išieškojimą
 5. Mūsų veiklos kokybės kontrolės ir naudojimosi kitais Svetainės (-ių) paskyros (-ų), mobiliosios aplikacijos funkcionalumais bei komunikacijos su mumis užtikrinimo tikslu (nusiskundimų ir (ar) Jūsų pateiktų užklausų, komentarų bei komunikacijos tvarkymas (įskaitant – išsaugojimas)). Kai Jūs susisiekiate su mumis (arba mes, gavę Jūsų užklausą, susisiekiame su Jumis), tvarkome raštu, el. paštu telefonu, per Svetainę ar kitaip vykusios komunikacijos metu gautą informaciją, kurią gali sudaryti ir asmens duomenys:

  Duomenų kategorijos Lankytojo vardas, nusiskundimo ir (ar) užklausos turinys, pateikiant raštu (pvz., rašto data, turinys, kontaktinis adresas ir kt.), el. paštu (pvz., el. laiško data, turinys, siuntėjo el. paštas ir kt.), telefonu (pvz., telefono numeris, skambučio data, laikas ir trukmė, duomenys pateikti skambučio metu ir kt.), naudojantis tiesioginio konsultacinio pokalbio (angl. online chat) funkcija (pvz. susirašinėjimo data, laikas, susirašinėjimo turinys ir kt.)
  Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Sutartis (Naudojimosi taisyklės), taip pat mūsų teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, tikslu gerinti mūsų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę
  Duomenų tvarkymo terminas Nuo Jūsų paklausimo pateikimo mums dienos, kai paklausimą teikiate raštu, el. paštu arba naudojantis tiesioginio konsultacinio pokalbio (angl. online chat) funkcija – 2 metus.
  Duomenų gauname iš Jūsų pačių, vykdydami užklausą ar analizuodami skundą asmens duomenis galime sukurti patys (pvz., gavę Jūsų skundą, susisiekiame su savo darbuotojais dėl faktinių nusiskundimo aplinkybių ir jas užfiksuojame ir kt.).
  Duomenis teikiame ar perduodame Mokėjimų internetu platformai ar kitiems partneriams, kiek tai susiję su jūsų užklausos nagrinėjimu ar problemos sprendimu.
 6. Kandidatų prisijungti prie mūsų komandos atrankos tikslu. Jeigu Jūs kreipsitės į mus dėl galimybės prisijungti prie mūsų komandos (įskaitant, tapimą Svetainių (-ės) administratoriumi), šiuo tikslu mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis:

  Duomenų kategorijos Jūsų CV ar anketoje nurodyti duomenys, bendravimo metu surinkti duomenys, tokie kaip: vardas, pavardė, lankytojo slapyvardis, el. paštas, telefono numeris, miestas, lytis, gimimo data, išsilavinimas, veiklos sritys, informacija apie profesinę (įskaitant savanorystės) patirtį, mokamos užsienio kalbos
  Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Susitarimo dėl Jūsų prisijungimo prie mūsų komandos sudarymo siekis
  Duomenų tvarkymo terminas 90 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai buvo užbaigta konkreti atranka ir (arba) pranešėme Jums, jog galimybės prisijungti prie mūsų komandos nėra, nebent esame gavę Jūsų atskirą sutikimą duomenis saugoti ilgiau
  Duomenų gauname iš Jūsų pačių, iš trečiųjų asmenų: pvz., esamų ar buvusių darbdavių ar pažįstamų rekomendacijų, socialinių tinklų, CV portalų, visuomenės informavimo priemonių ir kt.
  Duomenis teikiame ar perduodame Niekam
 7. kitais tikslais, kurie numatyti mūsų Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse ir (ar) kituose vidiniuose dokumentuose, kai Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti teisės aktai arba egzistuoja teisėtas interesas, kiti teisėti pagrindai.

5.2. Atkreipiame dėmesį, jog duomenys apie Jūsų seksualinę orientaciją yra laikomi specialiųjų kategorijų asmens duomenimis, taigi juos tvarkysime šios Privatumo politikos 5.1. (c) punkte nurodytais būdais, tik gavus Jūsų sutikimą. Sutikimą galite išreikšti, pateikdami mums informaciją apie orientaciją savo susikurto individualaus profilio aprašyme. Jeigu nesutinkate, jog tvarkytume tokius duomenis – atitinkamos informacijos tiesiog mums nepateikite. Jūs visada galite atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti duomenis apie Jūsų seksualinę orientaciją. Siekdami jį atšaukti, turite redaguoti savo susikurto individualaus profilio informaciją, panaikindamas (-a) žymą, kuria buvo pažymėta atitinkama seksualinė orientacija (pvz., nuimant žymą nuo parinkties „Biseksuali“ ir kt.).

5.3. Mes neprašome pateikti Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų, genetinių duomenų, biometrinių duomenų (siekiant konkrečiai nustatyti Jūsų tapatybę) bei informacijos apie Jūsų lytinį gyvenimą. Tuo atveju, jeigu Jūs naudojantis mūsų Svetaine (-ėmis), mūsų paskyra (-omis), mobiliąja aplikacija, ar kitu būdu (raštu, el. paštu, telefonu) mums pateiktumėte šiuos duomenis, bus laikoma, kad šie duomenys buvo pateikti sąmoningai, esant Jūsų sutikimui. Atitinkamai, mes šiuos Jūsų duomenis tvarkysime kartu su kitais Jūsų duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Privatumo politikos 5.1. punkte nurodytais tikslais ir būdais, jeigu tų duomenų negalima atskirti tarpusavyje arba toks atskyrimas pareikalautų neproporcingai didelių pastangų.

6. AR MES NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TIESIOGINEI RINKODARAI?

6.1. Gavę Jūsų sutikimą mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums naujienlaiškius, pasiūlymus, įskaitant asmeninius, ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių paslaugas ir (ar) prekes, kurie, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti. Vis dėlto, Jūsų asmens duomenis šiam tikslui naudosime tik Jums papildomai su tuo sutikus.

6.2. Šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis nurodytus Privatumo politikos 5.1. (b) punkte.

 1. Jūs galite pasirinkti, ar leidžiate mums Jūsų asmens duomenis naudoti tiesioginės rinkodaros tikslu. Tai galite padaryti registruodamiesi Svetainėje (-ėse), pažymėti varnele Jūsų sutikimą mums tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.

6.3. Suteikdami teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs taip pat suteikiate leidimą mums šiuo tikslu susisiekti su Jumis atitinkamomis ryšio priemonėmis (pvz., el. paštu, telefonu, trumposiomis (SMS)) žinutėmis ar kitomis komunikacijos priemonėmis (pvz., Viber ar kt).

6.4. Mes galime sujungti turimą informaciją apie Jus su trečiųjų asmenų turima informacija.

6.5. Jei Jūs duodate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis savo tinklalapių, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros bei pardavimo tikslais. Tokiu atveju mes naudosime nuasmenintus Jūsų duomenis.

6.6. Net jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti visiems ar daliai asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Tam Jūs galite:

 1. pranešti apie atsisakymą el. paštu gautuose naujienlaiškiuose, pasiūlymuose nurodytu būdu (pvz., naujieniškiuose, pasiūlymuose paspaudžiant nuorodą „Jei nenori gauti panašaus pobūdžio laiškų, spausk čia.“ ar pan.) ar telefonu gautose SMS žinutėse atsakant į gautą žinutę su tekstu „Atsisakyti“ arba
 2. atsiųsti mums prašymą el. paštu pazintys@dr.lt. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo registracijos el. pašto adresą ir kitus registracijos duomenis (jei yra). Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus.

6.7. Jei Jūs atšauksite savo sutikimą, mes pasistengsime kuo greičiau nutraukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.

6.8. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus asmens duomenis, todėl norėdami, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai.

7. KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS?

7.1. Mes renkame informaciją apie Jus, naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus vizitus Svetainėje (-ėse), socialiniuose tinkluose, mobiliojoje aplikacijoje išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.s.lt kontaktuose nurodytų telefonu. Draugas.lt pasistengs kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nutraukti Lankytojo duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.

7.2. Slapukais mes galime rinkti informaciją, nurodytą šios Privatumo politikos 5.1. (a) punkte, kaip tai detalizuojama 7.6. punkte.

7.3. Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame:

 1. kad užtikrintume Svetainės (-ių), mobiliosios aplikacijos, funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis įasmeninimu);
 2. kad galėtume Svetainę (-es), mobiliąją aplikaciją tobulinti ir vystyti taip, kad tai dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;
 3. paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine (-ėmis), mobiliąja aplikacija analizei;
 4. tiksliniam rinkodaros sprendinių orientavimui.

7.4. Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi Svetaine (-ėmis), mobiliąja aplikacija su Jūsų pateiktais ar iš kitų šaltinių gautais kitais asmens duomenimis).

7.5. Informuojame, jog Svetainėje (-ėse), mobiliojoje aplikacijoje, socialiniuose tinkluose gali būti naudojami tokie slapukai, kaip pavyzdžiui:

 1. techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini interneto svetainių veikimui;
 2. funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini interneto svetainių veikimui, tačiau žymiai pagerina jų veikimą, kokybę ir lankytojų patirtį;
 3. analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami interneto svetainių lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
 4. tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti;
 5. socialinių tinklų slapukai – tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti interneto svetainių informaciją.

7.6. Visa informacija apie mūsų pačių Svetainėje (-ėse), mobiliojoje aplikacijoje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama čia.

7.7. Sutikimą naudoti slapukus mūsų Svetainėje Jūs galite duoti šiais būdais:

 1. neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;
 2. Svetainėje pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“.

7.8. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.

7.9. Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Svetainės.

7.10. Apie išorines svetaines (tokias kaip socialinius tinklus), išsamiau skaitykite šios Privatumo politikos 11 skyriuje.

8. KAM MES TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

8.1. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus be teisėto pagrindo teikiami ar kitaip perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ir (ar) mūsų Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis bei teisės aktais. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

8.2. Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis partneriams, padedančioms mums vykdyti veiklą įmonėms. Iš tokių subjektų mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančiais teisės aktais. Su šiais asmenimis mes sudarome sutartis, kurios įpareigoja griežtai laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

8.3. Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

8.4. Neišsamus sąrašas asmenų ir jų kategorijų, kuriems mes perduodame Jūsų asmens duomenis, pateiktas šių Privatumo politikos 5.1. punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui.

9. KIEK LAIKO MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

9.1. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

9.2. Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus (pvz., patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.

9.3. Privatumo politikos 5.1. punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui nurodyti Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai.

10. KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

10.1. Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus ES teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos.

10.2. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į Svetainę – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į Svetainę susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.

10.3. Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume, apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

11. IŠORINĖS SVETAINĖS

11.1. Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose turime paskyras, kurioje reklamuojamos mūsų prekės ir (ar) paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Rekomenduojame peržiūrėti šias politikas, prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

12. KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

12.1. Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

 1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 2. susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
 3. reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
 4. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
 5. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
 6. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
 7. reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;
 8. reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

12.2. Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:

 1. mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;
 2. valstybės saugumą ar gynybą;
 3. viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 4. svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 5. tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 6. Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

12.3. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

12.4. Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

12.5. Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos 12.2. punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

12.6. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

12.7. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

13. KAM JŪS GALITE PATEIKTI SKUNDĄ?

13.1. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

13.2. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje (www.ada.lt). Nors, visų pirma, mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.

14. KAIP BUS KEIČIAMA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

14.1. Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Svetainėje. Esant poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos Svetainėje ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis Svetaine ir (ar) mūsų paslaugomis.

15. NEPILNAMEČIŲ APSAUGA

15.1. Mes rūpinamės nepilnamečių asmenų teisių apsauga ir ribojame jų galimybes naudotis tam tikromis tik suaugusiems asmenims skirtomis paslaugomis (kaip tai numatyta Naudojimosi taisyklėse). Todėl tam tikros Svetainės ar jų dalys gali būti skirtos tik suaugusiųjų auditorijai. Nepilnamečiams lankytojams griežtai draudžiama užeiti į tokias Svetaines ar jų dalis. Lankytojas taip pat yra atsakingas ne tik už savo, bet ir savo nepilnamečių vaikų ar kitų globojamų asmenų elgesį Svetainėse, jei jie Svetainėmis naudojasi lankytojo aplinkoje, su jo leidimu arba naudodamiesi Lankytojo aparatine įranga.

15.2. Daugiau informacijos apie vaikų ir nepilnamečių saugojimą nuo žalingo interneto poveikio lankytojas gali rasti adresu www.draugiskasinternetas.lt.

16. KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI?

16.1. Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus siųskite ar su mumis susisiekite toliau nurodytais kontaktais:

 1. siunčiant paštu – UAB „Draugas.lt projektai“, juridinio asmens kodas 304523741, buveinės adresas Olimpiečių g. 5-7, Vilnius;
 2. siunčiant elektroniniu paštu – pazintys@dr.lt;
 3. kontaktinis telefono numeris – +37066612056.

Privatumo politikos paskelbimo data 2018 m. rugsėjo 1 d.