UAB „Draugas.lt projektai“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą „UAB „Draugas.lt projektai“ paslaugų eksporto plėtra“. Bendra projekto vertė – 94.984,00 €. iš kurių 45.000,00 €. sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

Investicijos projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

UAB „Draugas.lt projektai“ veikla apima Interneto vartų paslaugas, kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla. UAB „Draugas.lt projektai“ siekdama efektyvinti užsakymų vykdymą, nuolatos investuoja į naujausias technologijas ir inovacijas bei jų kūrimą.

Įmonė projektu siekia diferencijuoti įmonės pajamas, jas padidinti, sukurti naujų darbo vietų, išplečiant eksporto rinkas, siūlant kompiuterinio programavimo paslaugas užsienio šalims. Planuojama, kad dalyvavimas tarptautinėse su IT paslaugomis susijusiose parodose padės susirasti potencialių užsakovų bei partnerių užsienio šalyse, kurie įvertins ne tik mažesnes darbo jėgos sąnaudas, bet ir UAB „Draugas.lt projektai“ darbuotojų kompetencijas, turimą ilgametę patirtį dirbant tiek Lietuvos, tiek užsienio rinkose.

Šiuo metu įmonė savo paslaugas jau eksportuoja, tačiau siekia geriau išnaudoti turimą potencialą, todėl ketina išplėsti eksportą dalyvaudama parodose. Susidomėjimas iš užsienio šalių jau pastebimas. Parodos pasirinktos dėl savo mąsto ir plačiai apimamo dalyvių bei lankytojų spektro. Išskiriama pagrindinė eksporto kryptis - didžiulį vystymąsi informacinių technologijų sektoriuje turinčios šalys (JAE, Turkija, Ukraina). Numatytose šalyse vyksta ir ateityje numatomas intensyvus informacinių technologijų sektoriaus augimas, todėl matomas didelis potencialas šiose rinkose teikti programavimo paslaugas. Laiku užmezgus reikiamus kontaktus šiose rinkose galima tikėtis užsiimti ženklią rinkos dalį. Įmonė neturi galimybių projekto įgyvendinti nuosavomis lėšomis, todėl reikalingas išorinis paramos šaltinis, nes yra neišnaudojama galimybė vykdyti eksporto plėtrą.

Projekto tikslas - užtikrinti naujų eksporto rinkų atsiradimą, taip prisidedant prie įmonės rinkų bei rizikų diversifikacijos, apyvartos, eksporto, konkurencingumo didėjimo bei bendro Lietuvos eksporto apimčių augimo. Įmonė skaičiuoja, kad projekto pagalba, įmonės eksporto vertės augimas akumuliuotai per 3 metus po projekto sudarys 1200549 €. Projektas prisidės prie Lietuvos eksporto 2014-2020 m. gairių, 21.1 punkto – „Siekiant koncentruoti ribotus finansinius ir kitus valstybės resursus, nustatytinos šios didžiausią eksporto potencialą turinčios Lietuvos Respublikos tikslinės eksporto rinkos: Ukraina, Jungtiniai Arabų Emyratai, Turkija.“

Projekto veiklas numatyta užbaigti 2023 m. kovo 31 d.