UAB „Draugas.Lt projektai“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 13.1.1-LVPA-K-310-01-0241 „Neigiamo turinio prevencijos sistema, panaudojant dirbtinio intelekto (DI) metodus“. Bendra projekto vertė – 190 000,00 €, iš kurių 95 000,00 € sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

Parama projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-310 „Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus“. Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Socialiniuose tinkluose neapykantą kurstantys įrašai internete plinta greičiau nei juos gali pašalinti šių įrašų aukos. Nuo neapykantos kurstymo nukentėjusiems žmonėms reikalinga interneto platformų pagalba. Projekto tikslas – sukurti skaitmeninį įrankį neapykantos įrašams internete identifikuoti, apmokyti dirbtinio intelekto sistemą dirbti, jog ji galėtų filtruoti neigiamą, įžeidžiančio ar nenorminės leksikos (netinkamą) turinį ir jį pašalinti, įdiegti šį įrankį Draugas.lt pažinčių svetainėje.

Projekto nauda vartotojams – saugi aplinka bendravimui, žmogaus teisių apsauga, saviraiškos laisvė be baimės ir pavojaus sulaukti įžeidimų, pažeminimo, ignoravimo dėl tautybės, lyties, socialinio statuso, orientacijos ir pan. Nauda pareiškėjui – užtikrinamas klientų saugumas, didėja klientų pasitikėjimas svetaine, didėja duomenų srautas, o taip pat taupomi organizacijos resursai (skaitmenizuojama dalis svetainės administratoriaus funkcijų).

Projekto metu sukurtas skaitmeninis įrankis neapykantos įrašams internete identifikuoti, bus įdiegtas į svetainę Draugas.lt ir naudojamas kasdienėje veikloje. Sistemą administruos įmonės personalas. Projekto įgyvendinimas užtikrins svetainės klientų saugumą, didins klientų pasitikėjimą, dėl ko didės klientų skaičius ir duomenų srautas, o taip pat ir įmonės pajamos. Projekto metu sukurtą skaitmeninį įrankį galima komercializuoti ir pritaikyti kitose interneto svetainėse.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2022 m. liepos – 2023 m. vasario mėn.


UAB „Draugas.lt projektai“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą „UAB „Draugas.lt projektai“ paslaugų eksporto plėtra“. Bendra projekto vertė – 94.984,00 €. iš kurių 45.000,00 €. sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

Investicijos projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

UAB „Draugas.lt projektai“ veikla apima Interneto vartų paslaugas, kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla. UAB „Draugas.lt projektai“ siekdama efektyvinti užsakymų vykdymą, nuolatos investuoja į naujausias technologijas ir inovacijas bei jų kūrimą.

Įmonė projektu siekia diferencijuoti įmonės pajamas, jas padidinti, sukurti naujų darbo vietų, išplečiant eksporto rinkas, siūlant kompiuterinio programavimo paslaugas užsienio šalims. Planuojama, kad dalyvavimas tarptautinėse su IT paslaugomis susijusiose parodose padės susirasti potencialių užsakovų bei partnerių užsienio šalyse, kurie įvertins ne tik mažesnes darbo jėgos sąnaudas, bet ir UAB „Draugas.lt projektai“ darbuotojų kompetencijas, turimą ilgametę patirtį dirbant tiek Lietuvos, tiek užsienio rinkose.

Šiuo metu įmonė savo paslaugas jau eksportuoja, tačiau siekia geriau išnaudoti turimą potencialą, todėl ketina išplėsti eksportą dalyvaudama parodose. Susidomėjimas iš užsienio šalių jau pastebimas. Parodos pasirinktos dėl savo mąsto ir plačiai apimamo dalyvių bei lankytojų spektro. Išskiriama pagrindinė eksporto kryptis - didžiulį vystymąsi informacinių technologijų sektoriuje turinčios šalys (JAE, Turkija, Ukraina). Numatytose šalyse vyksta ir ateityje numatomas intensyvus informacinių technologijų sektoriaus augimas, todėl matomas didelis potencialas šiose rinkose teikti programavimo paslaugas. Laiku užmezgus reikiamus kontaktus šiose rinkose galima tikėtis užsiimti ženklią rinkos dalį. Įmonė neturi galimybių projekto įgyvendinti nuosavomis lėšomis, todėl reikalingas išorinis paramos šaltinis, nes yra neišnaudojama galimybė vykdyti eksporto plėtrą.

Projekto tikslas - užtikrinti naujų eksporto rinkų atsiradimą, taip prisidedant prie įmonės rinkų bei rizikų diversifikacijos, apyvartos, eksporto, konkurencingumo didėjimo bei bendro Lietuvos eksporto apimčių augimo. Įmonė skaičiuoja, kad projekto pagalba, įmonės eksporto vertės augimas akumuliuotai per 3 metus po projekto sudarys 1200549 €. Projektas prisidės prie Lietuvos eksporto 2014-2020 m. gairių, 21.1 punkto – „Siekiant koncentruoti ribotus finansinius ir kitus valstybės resursus, nustatytinos šios didžiausią eksporto potencialą turinčios Lietuvos Respublikos tikslinės eksporto rinkos: Ukraina, Jungtiniai Arabų Emyratai, Turkija.“

Projekto veiklas numatyta užbaigti 2023 m. kovo 31 d.